Pierwszy Artystyczny Memoriał Jana Fudali w góralskim tańcu, poezji i malarstwie na szkle

W 2009 r. Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem zorganizowało pierwszy Artystyczny Memoriał Jana Fudali w góralskim tańcu, poezji gwarowej i malarstwie na szkle zorganizowany z inicjatywy instruktorów dziecięcego zespołu regionalnego „Zornica”, utworzonego przez Jana Fudalę, przy poparciu całego grona pedagogicznego i rady rodziców „Jutrzenki”.
Poprzez prezentację dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w kierunkach szczególnie umiłowanych i preferowanych przez Jana Fudalę, upamiętniamy postać tego wszechstronnego artysty – wyjaśniał dyrektor Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem, Krzysztof Jędrzejowski. Celem przyświecającym organizatorom Memoriału jest nie tylko upamiętnienie postaci Jana Fudali, ale również zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną szeroko rozumianą sztuką góralską.
Młodzi górale przez trzy dni rywalizowali w trzech dziedzinach artystycznych – malarstwie na szkle, recytacji poezji pisanej gwarą i góralskim tańcu. W niedzielę na zakończenie imprezy odbyła się uroczysta gala Memoriału, podczas której zostały wręczone nagrody - ceramiczne statuetki oraz Grand Prix dla szczególnie wyróżniającego się młodego artysty. Patronat honorowy nad imprezą objęła wdowa po artyście Lubomira Fudala.

Więcej o Memoriale
- http://www.archiwum.watra.pl/rozne/zakopane2/memorial_fudali3.html