Jan Fudala prowadził szeroką działalność w propagowaniu kultury góralskiej. Był pomysłodawcą m.in. Święta Poezji Góralskiej w Rabie Wyżnej, tworzył bądź współtworzył zespoły góralskie, m.in.: "Kropianki" w Rabie Wyżnej, "Harenda" w Zakopanem, "Zagórze" w Kasinie Wielkiej. Przez wiele lat prowadził dziecięcy zespół "Zornica" w Młodzieżowym Centrum Kultury "Jutrzenka" w Zakopanem. W latach 2000-2007 pełnił funkcję dyrektora Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce. Za jego czasów muzeum prowadziło bogatą działalność popularyzatorską, organizowało kiermasze, spotkania z twórcami ludowymi. Fudala wskrzesił tradycje konkursów na palmę wielkanocną. Nazywany "etnografem górali", zasiadał w jury wielu konkursów regionalnych.
W 1995 r. w Rabce Zdroju w zabytkowej chałupie góralskiej z 1884 roku, którą nazwał „Pod Trzema Madonnami”, stworzył Muzeum Gorczańskie. Był też założycielem Akademii Malarstwa na Szkle i Ośrodka Kultury Wołoskiej w Rabce Zdroju (1999 r.). Został uhonorowany państwową nagrodą artystyczną im. Stanisława Wyspiańskiego (1987 r.), odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (1995 r.) oraz Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność w krzewieniu kultury góralskiej (2008 r.).